16 Ekim: Dünya gıda günü!

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) kuruluş tarihi olan 16 Ekim, her yıl ”Dünya Gıda Günü” olarak kutlanmaktadır. Çeşitli etkinlikler yapılan “Dünya Gıda Günü’nün” amacı nedir? Neden böyle bir gün var yazımızda.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün kuruluş tarihi olan 16 Ekim, Dünya Gıda Günü olarak kutlanmaya devam ediyor. Her yıl FAO tarafından belirlenen bir tema çerçevesinde yapılan Dünya Gıda Günü etkinliklerinde, gıda üretimi, tüketimi ve gıda güvencesine ilişkin konular gündeme getiriliyor. Açlık ve açlıkla mücadeleye dikkat çekmek için çalışmalar yapan kurum bu konuda önemli adımlar atıyor. Dünya Gıda Günü’nde; dünyadaki açlık problemlerinin belirlenmesi ve çözüm yollarının gösterilmesi, ülkeler arasındaki gıda üretimi birlikteliğinin sağlanması, gıdaların üretimi- tüketimi ve satış noktalarındaki hijyen ve sanitasyon etkinliğinin sağlanması ile yeterli ve dengeli beslenmenin öneminin belirtilmesi amaçlanıyor.

Dünya Gıda Günü’nün tarihi FAO’nun kuruluşuna dayanıyor.

1945’te kurulan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) doğum günü de sayılan gün kapsamında, dünya genelinde açlık ve yoksulluk temaları için farkındalık yaratmak, herkesin gıda güvenliğine ve besleyici gıdalara ulaşmasına katkı sunmak amacıyla yıl boyunca FAO üyesi ülkelerde çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Dünyada açlığa son vermek için neler yapılmalı?

2018 yılı bilgilendirmesinde açıkla mücadele kapsamında yapılabilecek faaliyetler kurum tarafından açıklandı. FAO’nun yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle;

Geride kimseyi bırakmayın!

Kamu kurumları en dezavantajlı kişileri yoksulluktan kurtarmak için sosyal koruma programlarını güçlendirebilir. Bu bağlamda, kapsayıcı kalkınmaya ve eşitlikçi ekonomik büyümeye öncelik verilebilir.

Çözümleri Hişkilendirmeye yönelik politikalara başvurun!

Ulusal düzeyde Açlığa Son stratejilerine daha fazla yoğunlaşılabilir. Sosyal koruma,sürdürülebilir tarım, beslenme, sağlık ve eğitim politikaları arasındaki bağlantılar güçlendirilebilir.

Birlikte çalışın!

Vatandaşların çalışmalara etkili şekilde katılımı sağlanabilir, koordinasyon mekanizmaları iyileştirilebilir, diyalog kurulması kolaylaştırılabilir. Farklı sektörlerin ve paydaşların birlikte çalışması için teşvikler oluşturulabilir.

Yerel makamları güçlendirin!

Bireylere, topluluklara ve işletmelere ihtiyaç duydukları araçları ve desteği sağlamak için kilit aktörlerle çalışabilir ve bu aktörlerin sürece katılması sağlanabilir.

Dengesiz beslenme maliyetlerini azaltın!

İyi beslenme koşullarına ve bu konudaki eğitimlere erişim arttırılabilir. Çocukların dengesiz beslenmesini engellemek için önlemler alınabilir. Yetişkinlerin sağlıklı ve üretken bir hayat sürmek için ihtiyaç duydukları şeylere sahip olması sağlanabilir.

Akademik kuruluşlarla paydaşlık kurun!

Gıda güvenliği ve beslenmeyle ilgili güçlüklerin üstesinden gelmeye yönelik bilgilerin üretilmesi için üniversiteler ve araştırma kuruluşlarıyla stratejik paydaşlıklar kurulabilir.

Yatırım dostu bir ortam oluşturun!

Açık ve düzenleyici çerçeveler oluşturulabilir istikrarlı kurumlar tesis edilebilir. Girişimcilik teşvik edilebilir, riskler hafifletilebilir. Uyuşmazlıklar önlenebilir ve çözümlenebilir.Yeni pazar fırsatları yaratılabilir.Belirsizliklere ve başarısızlıklara yönelik müdahalelerde bulunulabilir.

Eşit fırsatlar sağlayın!

Hem genel olarak eşitsizliği azaltmak hem de kadın erkek eşitsizliklerine müdahale etmek ve fırsatlar yaratmak için politikalara ve yatırımlara başvurulabilir.

Uluslararası anlaşmaları ve mekanizmaları kabul edin!

Bir yandan çevre korunurken diğer yandan doğal kaynakların da adil ve etkili şekilde muhafaza edilmesi, yönetilmesi ve geliştirilmesi hakkındaki anlaşma ve sözleşmeler göz önünde bulundurulabilir

Bir Cevap Yazın