19 Ekim Türkiye Muhtarlar Günü

2015 yılında ilan edilerek her yıl 19 Ekimde çeşitli etkinlikliklerle ülkemizde kutlanılmaya başlayan Türkiye muhtarlar günü neden ilan edildi bu özel günde neler yapılıyor ne gibi etkinlikler var yazımızda.

2015 yılında ilan edilen Türkiye Muhtarlar Günü ile çevremizde ulaşabileceğimiz en yakın Halk temsilcisi olan muhtarlarla diğer kurumlardaki yetkilileri bir araya getirip kaynaşmayı ve mevcut yaşanan sorunların çözümü ile geleceğe yönelik yenilikçi girişimlerin temellerinin atılmasını amaçlanmıştır.

Yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesesinin 1829’dan bu yana faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilen genelgeyle muhtarların bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde birer aracı rolü oynarken diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedirler.

Muhtarlar Günü Neden ve Ne zaman ilan edildi

Her yıl Cumhurbaşkanının da katılımıyla düzenlenen muhtarların ve bağlı oldukları semtlerdeki ve köylerdeki sorunları, önerileri dile getirebildikleri muhtarlar toplantısının yanı sıra Başbakanlık tarafından çalışmalar yapılarak yine aynı amaca yönelik halkın sorunlarını birinci ağızdan öğrenebilecekleri muhtarlarla bir araya gelme imkanı yaratmak için özel bir gün ilan edilmesi fikri çıkmıştır.

Muhtarların ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim 2015 yılında Başbakanlık Genelgesi yayınlanarak 19 Ekim günü Muhtarlar Günü olarak belirlenmiştir.

Muhtarlar Günü kapsamında yapılacak bütün etkinlikler, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde yürütülecek ve tüm Türkiye’de çeşitli etkinlik ve programlar düzenlenmektedir.

Muhtar Nedir? 

Muhtar kelimesinin kökeni Arapçadır. “Seçilmiş kişi” anlamına gelen muhtar köylerde veya mahallelerde yürütme görevini üstlenen kişidir. Köy ve mahallede yaşayan vatandaşlar tarafından seçilerek görev başına gelen muhtarların büyük sorumlulukları vardır. Muhtarlar siyasi partiler tarafından aday gösterilmez. Köy tüzel kişiliğini temsil eden muhtarların 4 azası bulunur. Muhtar ve 4 azası köye ve mahalleye ilişkin kararları alır ve uygular. Muhtarlar görev bölgelerinde “imece” usulüyle iş yapabilir. Ayrıca genel yönetimin en küçük idare birimindeki temsilcisidir. Bu nedenle yasaların ve hükümet tarafından verilen talimatların uygulayıcısıdır. Muhtar görev bölgesindeki birliği ve beraberliği sağlar üst yönetim ile uyum içinde çalışır.

Muhtarlar dokunulmaz değildir. Görevlerini düzgün bir biçimde yapmayan muhtarlar görevlerinden uzaklaştırılır. Hem ilçe idare kurulu kararı hem de üst yönetim (İçişleri Bakanlığı vb.) tarafından muhtarlar görevden uzaklaştırılabilir. Ayrıca muhtarların verdiği kararlar veya yaptığı işlerin köyün veya mahallenin yararına olması gerekmektedir. Aksi takdirde kaymakam veya vali gibi yöneticiler kararı bozabilir. 

Muhtar Ne İş Yapar? Muhtarın Görevleri

Muhtarlar köy ve mahalle halkı tarafından seçilerek görev yapar. Mahalleliyi ve köylüyü temsil ederek onlara hizmet eder. Görev bölgelerinde kendilerine makam olarak “muhtarlık” tahsis edilmiştir. Muhtarın görev yeri bellidir.  Muhtarlar mahalleli ve köylüye hizmet eden kişilerdir. Bu kapsamda nüfus, ikametgah değişikliği, seçim işlemleri, hükümet ve üst yönetici talimatları, düzen ve birliğin sağlanması gibi görevleri üstlenirler. En alt yönetim birimi olan muhtarlar gerekli durumlarda üstlerine bilgi verir. Son yıllarda muhtarların önemi artmaktadır. Cumhurbaşkanı’nın da muhtarları Cumhurbaşkanlığı Makamında pek çok defa ağırlamasıyla kamuoyunda muhtarların saygınlığı artmıştır.

Muhtar Nasıl Seçilir?

Muhtarlar köylerde ve mahallelerde yetkili olan kişilerdir. Yine bu köylerde ve mahallelerde yaşayan halk tarafından seçilirler. Muhtar seçimleri siyasi partilerden bağımsızdır ve partiler muhtarları aday olarak gösteremezler. Ancak partilerin desteklediği muhtarlar tahmin edeceğiniz üzere çok sayıda bulunmaktadır. Muhtar köy veya mahalle tüzel kişiliğini temsil eder. Muhtarların 5 senelik görev süresi bulunmaktadır. 

Muhtar Nasıl Olunur?

Köy ve mahallelerde muhtar olmak için yapılması gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Muhtar olmak için Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekmektedir. Muhtar mahalle veya köydeki hal tarafından seçilir. seçim tarighinden önce en az 1 yıl boyunca o mahalle veya köyde oturmanız gerekmektedir. 25 yaşını tamamlamış olmanız gerekmektedir. Hırsızlık, kaçakçılık, sahtecilik gibi hükümlü veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmamanız gerekmektedir. Ayrıca Türkçe okuyup yazabilmeniz gerekmektedir.

Muhtar Maaşı Ne Kadar?

Türkiye’nin dört bir yanında bulunan köy ve mahallelerde yüzlerce muhtar görev yapmaktadır. Muhtarlar 20182019 döneminde 2 bin ile 2 bin 500 Türk Lirası maaş almaktadır.

Bir Cevap Yazın