İnsanlık tarihini bugüne getiren icatlar

Dünya tarihi içerisinde milyonlarca icat olsa da bazı icatlar tarihin akışını tamamen değiştirerek insanlığı bu gün olduğu yere getirdi. İşte sizler için Dünya tarihini değiştiren icatları sıraladık

Tekerlek

Günümüzde birçok teknolojik cihazın keşfine sebep olan en önemli gelişme olan tekerlek, Dünyanın en ünlü icatlardan biridir. M.Ö 3500 yıllarında keşfedildiği ileri sürülen tekerlekler, büyük bir iş verimi oluştururken, ticaretin ve ulaşımın keşfedilmesine de zemin sağladı.

Yazı

Yazı, insanoğlunun en önemli icatlarından biridir. Yazıyı ilk bulan milletin Sümerliler olduğunu söylese de, daha yenilikçi yaklaşımlar yazının Mısır‘da bulunduğunu savunuyor. Yazının icadı, insanlık tarihinde bilim adına atılmış ilk ve en büyük gelişmedir.

Takvim

Takvim kayıtlarının ilk olarak tespiti, ayın günlük devrelerinin kaydı ile başladı. Tam bir dolunay şeklinde görülen ayın, gün geçtikçe, incelerek hilal şeklini alması, gözden kaybolması, sonra tekrar hilal şeklinde doğması ve büyüyerek dolunay haline gelmesi takvimin esasını teşkil etti. Modern takvim 1600’lere kadar pek kullanılmıyordu, bu yüzden birleşik bir sistemi doldurmak için kullanılan birçok takvim formu oluşmuştu. İlk takvim Babiller tarafından kullanıldı. Babiller iki dolunay arasında geçen 29,5 günlük dönemi temel aldı. Bu takvime göre 354 günlük kameri yıl denilen ay yılı ortaya çıktı.

Güneşe dayalı takvimi ise eski Mısırlılar geliştirdi. Gökyüzünde en çok parlayan yıldız olan Sirius, her yıl Nil’in taştığı dönemde gün doğumundan önce parlardı. Bu yüzden takvim, Nil’in taşkın zamanlarını belirlemek için kullanıldı.Türklerin tarihte kullanmış olduğu ilk takvim güneş yılı esas alınan 12 hayvanlı Türk takvimidir. Zaman içinde İslamiyet’in kabul edilmesi ile birlikte Hz. Muhammed (sav)’in Mekke’den Medine’ye göç ettiği 622 yılı başlangıç olarak kabul edilen Hicri takvim kullanıldı. Daha sonra Büyük Selçuklular döneminde Celali takvim ve Osmanlı döneminde ise Hicri takvime ek olarak Rumi takvim kullanıldı.

Barut

Dünya üzerindeki haritaların tekrar çizilmesine olanak sağlayan ve birçok başka teknolojik gelişime yol açan barutun önemli bir maddesi olan güherçileyin (potasyum nitrat) nasıl yapılacağını Çinliler tarafından 1. yüzyılda keşfedildi. Çinliler barutu, büyük havai fişek gösterilerinde kullanmalarına rağmen güçlü patlayıcılar için gereken doğru oranları bulamamışlardır. İslam uygarlığındaki kimyagerler, Çinlilerin çalışmalarını geliştirerek barutu ateşli silahlar için güçlü bir patlayıcı olarak kullanmanın yolunu bulmuşlardır. İslam orduları tarafından barut kullanımı, 11 ve 14. yüzyıllar arasında Kudüs üstündeki Müslüman hâkimiyetini ele geçirmeye çalışan Haçlılara karşı olan savaşlarında büyük bir avantaj olmuştur. Daha sonra metal borular ile birlikte silah olarak kullanılan bu kara toz, savaş teknolojisinin mihenk taşı olarak görülür.

Pusula

Pusula, insanlık tarihinde ileriki çağlarda kıtaların keşfedilmesinde büyük rol oynadı. Yön gösteren, kerteriz alıp mevki bulmaya yardım eden mıknatıslı veya cayro ile çalışan seyir aleti olan pusula M.Ö. II. yüzyıl ile MS I. yüzyılda Çin’de Han Hanedanlığı döneminde icat edildi. İcat edilen bu manyetik pusula, feng shui’nin jeomantik prensiplerine göre bina ve yapılar için uygun yerler bulmak, mücevher veya altın aramakta kullanıldı. M.Ö 11. yüzyılda pusula Song hanedanlığı sırasında yön bulma amacıyla kullanılmaya başladı.

Pusula, temel olarak yeryüzünün manyetik alanına göre hareket eden manyetize bir iğneden oluşur. İğnenin ucu her zaman dünyanın manyetik kuzeyini gösterir. İlk olarak Çinliler tarafından icat edilip, Araplar vasıtasıyla Avrupa medeniyetine ulaştı.Bu icat geliştirilerek kullanılmasının yanı sıra, sade hali ile de kullanılıyor.

Aşı

Orta Doğu ve Afrika’daki kavimler, aşının hayat kurtaran bir yöntem olduğunu bilen ilk antik insanlar arasındaydılar. Tarihte aşı konusunda ilk uygulamanın M.Ö. 590 yılında Çin’de Sung Hanedanı döneminde çiçek hastalığından korunmak için ciltteki iltihaplı maddenin sağlıklı kişilerin burnunun içine verilmesi olduğu bilinir.

Bağışıklık kazandıran aşılama yönteminde, vücut sisteminin hastalıklarla mücadele etmeyi öğrenmesi için hastalara hastalığa neden olan organizmanın zayıflatılmış veya etkisiz hâle getirilmiş bir dozu veriliyordu.

Avrupaya ise 1721 yılında İstanbul’daki İngiliz elçisinin eşi olan Leydi Mary Wortley Montagu, Osmanlı Devleti’nde iyi bilinen çiçek aşısı fikrini İngiltere’ye götürerek tanıtmış oldu. Edward Jenner, aşılamanın öncüsü olarak anılır. Jenner, çiçek hastalığına karşı koruma sağlamak için çiçek hastalığının kendisini aşı olarak kullandı.

Matbaa

Kağıt binlerce yıl önce Çinliler tarafından bulunsa da Rönesans devriminin en büyük teknolojik gelişmesi olarak görülen matbaa, 1450 yılında Alman Johannes Gutenberg tarafından geliştirilip icat edildi. Yazılı metinler, elle yazılarak çoğaltıldığı için bu işlem uzun bir zaman alıyor, sınırlı sayıda kitap çoğaltılmış oluyordu.

Matbaanın bulunması ile bilimsel çalışmalar daha geniş kitlelere ulaşabildi ve bugün insanlığın gelişmiş teknolojiye erişmesine zemin sağladı. Manuel olarak kopyalama yapabilen bu icat sayesinde icadından 1500’lü yıllarda Gutenberg‘in matbaa makineleri Batı Avrupa’ya 20 milyon kopya kitap bastı. Dinlerin yayılmasında da büyük rol oynadı.

Buhar Motoru

Thomas Newcomen‘in 1968 yılında icat ettiği buhar motoru sanayi devriminin başlamasına neden oldu. Endüstrinin gelişmesinde buhar makinesinin büyük rolü vardı. Çünkü buhar makinasının çalışmasını sağlayan güç, o zamana kadar kullanılan makinalardaki gibi belli bir yere bağlı değildir. İki asra yakın bir zamana kadar endüstriye ve ulaşım araçlarına hâkim oldu. Sanayi devrimi‘nin en önemli gelişmelerinden birisi buharlı makinenin bulunuşudur. Avrupa ülkelerinin sömürgecilik ve savaşlardan elde ettikleri para ve hazinenin Avrupa’ya aktarılması, sermayenin birikmesine burjuva sınıfın oluşmasına ve yeni yatırım alanları aranmaya başlanmasına neden oldu.

Üstelik yaşam yükselince tüketim talebi arttı. Buna benzer nedenler oluşunca sanayi devrimi İngiltere’den başlayarak tüm Avrupa’yı sardı. Buhar makinesi, buharın içinde var olan ısı enerjisini, mekanik enerjiye dönüştüren bir dıştan yanmalı motordur. Buhar makineleri, lokomotifler, buhar gemileri, pompalar buharlı traktörler vb. olabilir. Çalışma prensibi olarak, ısı enerjisini alan su buharlaşarak genişler ve bir odacığa alınır, odacık soğutulduğunda sıvı hale geçen buhar vakum yaratır böylece mekanizmaların hareket alması ile mekanik enerjiye yani işe dönüşür.

Elektrik

Dünya tarihinin en büyük buluşlardan biridir elektrik. Bugünkü buluşların hemen hemen hepsi elektriksiz bir hiçtir. 20. yüzyılın başında elektriğin uzun mesafeli ağlarla yayılması sonucu ampulden mikroçipe kadar her şey elektrikli oldu. Elektriğin keşfinin kaynağı M.Ö. 640-546 tarihleri arasında Yunanlı bilim adamı Thales of Miletus hayvan derisi üzerinde meydana gelen statik elektrik ile zıt kutuplu bazı nesnelerin birbirini çektiğini ve ittiğini keşfetmesidir. 16. yüzyılın sonlarına doğru İngiliz bilim adamı William Gilbert, elektrik yüklerinin eksi ve artı olarak belirleyerek elektriği ciddi olarak incelemeye başlayan kişi olarak tarihe geçti.

Benjamin’s Franklin kite in a dangerous electrical storm

1831 yılında Alessandro Volta elektrik üretmenin pratik ilk yöntemini buldu. Bu yıl elektrik adına en önemli yıllardan birisidir. İngiliz bilim adamı Michael Faraday elektrik üretmenin temel prensiplerini keşfetti. Elektro manyetik endüksiyon‘un keşfedilmesi enerji kullanımını baştan aşağı değiştirdi. Mucit ve iş adamı olan Edison 1879 yılında ampulü icat etmesi ile elektrik enerjisinin 1880’lerde kullanımına başlanmasıyla beraber hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Elektrik kullanımı giderek artarak şu an modern endüstriyel toplumların bel kemiği haline geldi. Elektriğin taşınabilir olmasıyla insan hayatı daha da çok elektriğe bağlı hale gelmişti.

Mikroskop

Bilimin gelişmesinde büyük rol oynayan bir diğer teknolojik buluş ise mikroskoptur. Antik Yunanlılar lensleri çok daha önceden keşfetmişti fakat onlar bu lenslerin büyüteç özelliğiyle değil kenarlarındaki kristallerin özellikleriyle ilgileniyordu. 1650 senesinde oğluyla beraber gözlük imalatı yapan Zaccharis Janssen, bir tüpün içersine dizdiği lensler sayesinde ilk mikroskobu icat etti. Bu tüpün diğer ucundan bakıldığı zaman, görülen cismi 10 kat büyüttüklerini keşfeden Janssen ve oğlu Hans, bu aracı biraz daha geliştirdi. Bu buluştan yola çıkan Anton van Leeuwenhoek, 1700’lü yılların başında 270 kat büyüten mikroskop icat ederek, bilime ve teknolojiye en büyük katkısını yaptı.

Bir Cevap Yazın