İnternette yayın yapanlar engellenecek mi? Kimler lisans almak zorunda?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun ortak çalışması ile çıkarılan ve internet ortamındaki medya platformlarına ilişkin düzenlemede neler var? kimleri kapsıyor? uymayanlara ne cezalar var? hepsini yönetmelikten sizin için derledik.

Amacı radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin internet ortamından sunumuna, iletimine, medya hizmet sağlayıcılara yayın lisansı, platform işletmecilerine de yayın iletim yetkisi verilmesine ve söz konusu yayınların denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek olan 1Ağustos 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Radyo, Televizyon ve İsteğe bağlı yayınların İnternet ortamından sunumu hakkında yönetmelik” ile İnternet ortamından yayın lisansı münhasıran radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti sunmak amacıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulan anonim şirketlere verilir. İnternet ortamından yayın iletim yetkisi ise İnternet yayın platform işletmecisi kuruluşların radyo, televizyon ve/veya isteğe bağlı yayın hizmetlerini internet ortamından ve/veya mobil uygulamalar vasıtasıyla iletebilmeleri için Üst Kurulca verilen yetkilendirme belgesidir.

Kaç çeşit lisans var?

Üç tip lisanstan şartları sağlayan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarına internet ortamından radyo yayını sunmak için talepte bulunanlara İNTERNET-RD yayın lisansı, internet ortamından televizyon yayını sunmak için talepte bulunanlara İNTERNET-TV yayın lisansı, internet ortamından isteğe bağlı yayın hizmeti sunmak için talepte bulunanlara İNTERNET-İBYH yayın lisansı verilir. Yönetmelikte aranan şartların sağlanması ve istenilen bilgi ve belgelerin Üst Kurula ibrazı halinde, internet ortamından yayın iletim yetkisi başvurusu Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı uyarınca değerlendirilir ve uygun bulunanlara internet ortamından yayın iletim yetkisi verilir.

Lisans Ücretleri Nekadar?

 • İnternet RD Yayın Lisans Ücreti                      : 10.000 TL
 • İnternet RD 3 Aylık Lisans Ücreti                    : 250 TL
 • İnternet RD İlave Ek 3 Aylık Lisans Ücreti       : 250 TL
 • İnternet TV Yayın Lisans Ücreti                      : 100.000 TL
 • İnternet TV 3 Aylık Lisans Ücreti                    : 2.500 TL
 • İnternet TV İlave Ek 3 Aylık Lisans Ücreti       : 2.500 TL
 • İnternet İBYH Yayın Lisans Ücreti                   : 100.000 TL
 • İnternet İBYH 3 Aylık Lisans Ücreti                 : 2.500 TL
 • İnternet İBYH İlave Ek 3 Aylık Lisans Ücreti   : 2.500 TL
 • İnternet Yayın İletim Yetkilendirme Ücreti                        : 100.000 TL
 • İnternet 3 Aylık Yayın İletim Yetkilendirme Ücreti              : 25.000 TL
 • İnternet İlave Ek 3 Aylık Yayın İletim Yetkilendirme Ücreti : 25.000 TL

Bunlara ek olarak yayın hizmetlerini abone ve/veya kullanıcılara ücret karşılığında ve koşullu erişim yoluyla sunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar yıllık net satışlarının binde beşini izleyen yılın Nisan ayı sonuna kadar Üst Kurula öderler

Lisans almayan platformlara ne yapılacak?

Üst Kurul tarafından resen ve/veya şikâyet üzerine internet ortamından yayın lisansı bulunmayan yayın hizmetlerinin sunulduğunun tespiti halinde, bu durum Üst Kurulun internet sitesinde duyurulur.

Bu Yönetmelik uyarınca internet ortamından yayın lisansı başvurusunda bulunabileceği, başvuru talebini içeren dilekçesi ve eki taahhütname ile birlikte üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi halinde üç ay süresince yayınlarına devam edebileceği iletilir.

Başvuru talebini içeren dilekçesiyle birlikte taahhütnameyi sunmaz ve üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemez veya yayın hizmetlerine bu duyuruyu müteakiben yetmiş iki saat içerisinde son vermez ise Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sulh ceza hâkiminden söz konusu yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı ve ayrıca aynı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağı ihtar edilir. Bu ihtar Üst Kurulun internet sitesinde yayımlanır.

 İnternet ortamından yayın lisansı başvurusunda bulunulmaması halinde, Üst Kurul tarafından; 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, söz konusu yayınla ilgili olarak sulh ceza hâkiminden içeriğin yayından çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talep edilir.

Yurtdışındaki yayın platformlarını da kapsıyor mu?

İçerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunmasına rağmen, Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu Üst Kurulun görev alanına ilişkin uluslararası antlaşmalar ve 6112 sayılı Kanun hükümlerine aykırı yayın yaptığı Üst Kurulca tespit edilen bir başka ülkenin yargı yetkisi altındaki medya hizmet sağlayıcılarının veya platform işletmecilerinin yayın hizmetlerinin internet ortamından iletimi ile internet ortamından Türkçe olarak Türkiye’ye yönelik yayın yapan veya yayın dili Türkçe olmamakla birlikte Türkiye’ye yönelik ticari iletişim yayınlarına yer veren yayın kuruluşlarının yayın hizmetleri hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Bu kuruluşların internet ortamındaki yayınlarına devam edebilmeleri için Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yargı yetkisi altındaki diğer kuruluşlar gibi Üst Kuruldan internet ortamından yayın lisansı, bu kapsamdaki platform işletmecilerinin de internet ortamından yayın iletim yetkisi alması zorunludur.

Bireysel yayın yapanlarda lisans alacakları mı?

Yönetmelikteki Madde2 Paragraf 2/a da belirtildiği üzere  “Bireysel iletişim hizmetleri, bu Yönetmeliğin kapsamında değerlendirilmez.” yani bireysel yaıncıların şimdilik lisans alması gerekmiyor ancak ilerleyen zamanlarda bununla ilgili çalışmalar yapılabilir ve bireysel yayıncılarda yönetmeliğe dahil olup lisans alması gerekebilir.

Korsan film yayınlayan sitelerin durumu ne olacak?

Bu yönetmelikle korsan yayın yapanlara karşı açık bir ifade olmasa da kullandıkları yayın platformlarına erişim engeli getirilme ihtimali çok yüksek, bu da kullanıcıların paylaşılan bu korsan içeriklere ulaşmasını engelleyecektir.

Bir Cevap Yazın